Maturita

Školské výpočtové strediská sa spolupodieľajú na realizácii externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky na stredných školách. Hlavným realizátorom je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Hlavnou úlohou ŠVS je prevádzka web portálu pre prihlasovanie žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky na adrese https://maturita.svsbb.sk. Súčasťou portálu je:

  • elektronické prihlasovanie žiakov
  • technická a programová podpora pre školy
  • aktualizácia údajov škôl a prihlásených žiakov
  • publikovanie tém a zadaní PFIČ
  • elektronická distribúcia výsledkov EČ na školy
  • zber údajov o výsledkoch PFIČ
  • tvorba štatistických výstupov
  • aktualizácia a testovanie systému

Vyhľadanie maturitného kódu školy pre Maturitu 2016

Do každého z vyhľadávacích polí zadajte maximálne jedno slovo (napr. názov školy, ulicu, obec...) a zvoľte podmienku vyhľadávania A ak sa obe slová majú náchádzať v údajoch školy alebo zvoľte podmienku ALEBO ak sa má v údajoch školy nachádzať aspoň jedno zo slov. Zadaný text sa vyhľadáva v údajoch školy v položkách názov, adresa, ulica, PSČ a kód školy (IČO). V prípade, že školu nemôžete nájsť, postupujte podľa pokynov NÚCEMu pre pridelenie maturitného kódu.

 
 

Súbory na stiahnutie

Špecifikácia testov CJ B1 334,28 kB 16. 9. 2015
Špecifikácia testov CJ B2 351,34 kB 16. 9. 2015
Špecifikácia testov matematika 272,99 kB 16. 9. 2015
Špecifikácia testov VUJ 363,10 kB 16. 9. 2015
Základné informácie k MS 2016 558,88 kB 16. 9. 2015
Žiadosť o pridelenie kódu školy pre účely maturitnej skúšky 270,15 kB 16. 9. 2015