ŠVS Michalovce plní úlohu registračného miesta pre vydávanie komerčných a kvalifikovaných elektronických certifikátov (elektronických podpisov) pre školstvo a zmluvných partnerov registračnej autority I. CA (První certifikační autorita a.s.). Na Slovensku I. CA poskytuje svoje služby prostredníctvom spoločnosti D. Trust Certifikačná Autorita a.s. (DTCA) so sídlom v Bratislave. Certifikáty pre školstvo sú vydávané za zľavnené ceny.

Riešenia využívajúce technológiu elektronických podpisov majú svoju legislatívnu oporu v prijatom Zákone o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., ktorý rieši zákonné otázky súvisiace s ich nasadením a používaním v tzv. otvorených systémoch Public Key Infrastructure (PKI). V roku 2006 I. CA získala akreditáciu pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov a na poskytovanie služieb časovej autority na Slovensku v zmysle zákona SR č.215/2002 Z.z. O elektronickom podpise.

Typy ponúkaných certifikátov:

  • komerčný certifikát - Komerčný certifikát je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasť komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať kvalifikované certifikáty. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi. V súčasnej dobe majú komerčné certifikáty použitie najmä pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a prenos šifrovaných dát e-mailovou poštou alebo prostredníctvom webových formulárov.
  • komerčný certifikát pre server - Pre zaistenie bezpečnosti predovšetkým webových serverov, ale napr. aj pri vzájomnej komunikácie serverov. Pre overenie pravosti certifikátu, ktorý je použitý pre zabezpečenie webových serverov, je potrebné, aby klient resp. prehliadač disponoval koreňovým certifikátom, pod ktorým je daný serverový certifikát vydaný. Koreňové certifikáty I.CA sú v súčasnej dobe automatickou súčasťou prehliadača MS Internet Explorer.
  • kvalifikovaný certifikát - Kvalifikovaný certifikát je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej komunikácie občanov so štátnou správou a samosprávou, rovnako ako komerčných aplikácií. Z technologického pohľadu je možné využiť kvalifikovaný certifikát na vytváranie zaručeného elektronického podpisu, overovanie elektronických podpisov a zabezpečenie nepopierateľnosti (väzba medzi dokumentom a osobou vytvárajúcou elektronický podpis).

Ďalšie informácie o možnosti získania certifikátov, doklady potrebné pre vydanie a ceny certifikátov je možné nájsť na stránke D. Trust Certifikačnej Autority.
Kotaktné osoby: Ing. Mária Križanová a Marta Pavlíková