30. mája 2016   
Informácia 3D Digi World
CVTI- SR- Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici , v rámci celoeurópskeho týždňa European Maker Week 30 máj-5 jún 2016 , realizovalo workshopy, pre žiakov a učiteľov stredných a základných škôl v Banskej Bystrici , so zameraním na prezentáciu 3D Digi World -3D digitálneho sveta ( 3D scaner, 3D fotografia, 3D tlačiareň a modelovanie). Viac o workshopoch sa dozviete kliknutím na priložené Video.
8. marca 2016   
Informácia Maturita - témy a zadania písomnej formy internej časti
Materiály nájdete na TEJTO STRÁNKE
15. februára 2016   
Informácia Videá z regionálneho kola najväčšej robotickej súťaže v Banskej Bystrici
Krátky video strih (klikni v závere príspevku na Video1, Video2, Video3) regionálneho kola žiakov základných škôl z najväčšej robotickej súťaže na svete pre mladých vo veku 10-16 rokov. Súťaž sa uskutočnila 14.1.2016 v priestoroch CVTI-SR ŠVS Banská Bystrica a aule OA v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo približne 140 súťažiacich z celého Slovenska. Organizačne súťaž zabezpečili pracovníci CVTI-SR ŠVS Banská Bystrica. Ďakujeme mestu Banská Bystrica za sponzorovanie cien pre víťazov. Video1 Video2 Video3
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
17. decembra 2015   
Informácia Testovanie 5 - výsledky
Na portáli Testovania 5 boli zverejnené výsledky. Môžete si ich prevziať. Postup je uvedený na portáli.
4. novembra 2015   
Informácia Testovanie 9
Na stránke Testovania 9 boli zverejnené materiály k Celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ 2016.
8. októbra 2015   
Informácia CodeWeek EU v CVTI-SR
CVTI-SR Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici v rámci celoeurópskeho týždňa programovania CodeWeek EU, organizuje nasledovné aktivity:
13.10.2015 9:00 - 15:00 3D printing. Za účasti zástupcu Fablabu, prezentácia 3D tlače pre študentov bystrických stredných škôl.
14.10.2015 8:15 – 15:00 - školské kolo celoštátnej súťaže ZENIT programovanie Python, C++, Free Pascal, pre žiakov stredných škôl Slovenska.
15.10.2015 8:00 - 14:00 - školské kolo celoštátnej súťaže ZENIT Web designer programovanie - Web pre žiakov stredných škôl Slovenska ZENIT.
Mgr.Stanislav Slačka CVTI-SR-ŠVS BB
16. septembra 2015   
Informácia Maturita 2016
Na stránke maturity boli zverejnené aktuálne informácie k MS 2016.
2. septembra 2015   
Informácia Testovanie 5
Na stránke Testovania 5 boli zverejnené materiály k Celoslovenskému testovaniu žiakov 5. ročníka ZŠ 2015.